KONSENZUALISTA

mimosoudní řešení sporů


Platforma KONSENZUALISTA sdružuje akreditované a zapsané mediátory, kteří pomáhají stranám řešit spory pomocí asistovaného vyjednávání, tedy mimo soudní řízení. Zachování dobrých vztahů a nalezení konsenzu ohledně sporných otázek je naším cílem a zároveň motivací. Dohody uzavřené v rámci mediace přispívají k rozvoji a posílení vzájemných vztahů, ať již pracovních, rodinných, sousedských či partnerských.