CO-MEDIACE

DVA JSOU VÍC, NEŽ JEDEN

Výraz co-mediace znamená speciální druh mediace, která je vedená dvěma mediátory současně. Tento způsob mediace doporučujeme zejména u složitějších sporů, nebo u rodinné mediace. 

Například u partnerských sporů může přítomnost dvou mediátorů poskytnout klientům genderovou vyváženost, která jim přinese větší míru klidu a důvěry v jednání. Současně dvě odlišné osobnosti mediátorů nabízejí různé dovednosti a zkušenosti. To ve výsledku často vede k větší efektivitě jednání. Výběr mediátorů také umožňuje kombinovat různé odbornosti mediátorů. Například mediátora právníka s mediátorem terapeutem či finančním odborníkem.

V situacích s větší nerovnováhou mezi stranami z hlediska dominance mohou dva mediátoři napomoci vytvořit lepší rovnováhu sil v místnosti.

Při mediaci je velmi klíčová empatie. Pokud máte dva mediátory, kteří vše poslouchají, je méně pravděpodobné, že důležité body jednání zůstanou bez povšimnutí. To napomáhá zajistit všem účastníkům pocit, že jsou slyšet, a zvyšuje to tak šance, že se více zapojí do procesu a budou vnímavější k potenciálním řešením.

Některé účastníky také nikdo nikdy neučil, jak řešit spory. Díky procesu společného hledání řešení mohou vidět, jak mezi sebou mediátoři vzájemně komunikují, jak na sebe reagují a jak spolupracují. To může stranám pomoci inspirovat se a učit se dovednosti, které jim pomohou nalézat trvalá řešení.

Společná mediace nemusí ve výsledku stát více, než mediace s jedním mediátorem. Důvodem je, že často může být taková mediace dvakrát efektivnější při vytváření hybné síly, posouvání věcí směrem k řešení a vytváření dlouhodobých výsledků.