MEDIACE

JAK TO CELÉ FUNGUJE

CO PŘESNĚ MEDIACE JE?

 • Mediace je proces, ve kterém se strany sporu rozhodnou pro mimosoudní vyjednávání za pomoci třetí neutrální osoby - mediátora.
 • Tento proces je neformální, důvěrný a dobrovolný, mediátor stranám pomáhá odhalovat všechny aspekty sporu, usnadňuje stranám komunikaci a na rozdíl od soudu pomáhá nalézt společné, férové řešení
 • Všichni naši mediátoři se hlásí k Evropskému etickému kodexu pro mediátora. 

KOMU JE MEDIACE URČENÁ?

 • všem, kteří chtějí vyřešit svůj spor rychle, efektivně, neformálně a ušetřit při tom čas a náklady řízení 
 • všem lidem, kteří se chtějí jako lidé dohodnout
 • všem, kterým záleží na zachování dobrého vztahu a spolupráce se stranou ve sporu
 • v rámci mediace řešíme spory sousedské, obchodní, občanské, vnitrofiremní, rodinné, partnerské

A PRO KOHO MEDIACE NENÍ?

 • Mediace není vhodná pro ty, kteří se nechtějí dohodnout a dávají přednost vleklým soudním sporům.

ČÍM MEDIACE ZAČÍNÁ?

 • Mediace začíná okamžikem uzavření Smlouvy o provedení mediace, v níž bude konkrétně uvedeno, čeho se spor mezi stranami týká. Okamžik účinnosti této smlouvy je důležitý, protože dochází zároveň k přerušení běhu promlčecích a prekluzivních lhůt.

ČÍM MEDIACE KONČÍ?

 • Úspěšná mediace je završena Mediační dohodou, která definuje konečné, smírné a trvalé řešení sporu a podporuje vzájemné vztahy zúčastněných stran. Mediační dohoda, která obsahuje konkrétní práva a povinnosti, na nichž se strany dohodly, může být schválena soudem ve formě soudního smíru. Tedy obsah dohody bude zároveň obsahem rozhodnutí soudu, což zaručí stranám vysoký stupeň právní jistoty a zároveň přímou vykonatelnost mediační dohody.

JAKÁ JE ÚSPĚŠNOST MEDIACE?

 • Díky tomu, že strany dobrovolně usilují o nalezení řešení, na kterém se sami aktivně a konstruktivně podílejí, k dohodě dochází ve více než 80% případů.


JAKÁ BY MĚLA BÝT PŘÍPRAVA ?

 • je třeba připravit si dostupná fakta a podklady pro jednání
 • definovat problematické, konfliktní body sporu
 • pokusit se odhalit všechny skutečné ( i skryté) zájmy
 • zajistit účast všech relevantních osob
 • rozmyslet si, jaký postup by následoval, pokud by k dohodě nedošlo
 • jaké by byly s "nedohodou" spojené budoucí náklady
 • jaké jiné důsledky by "nedohoda" pro strany sporu představovala
 • jaké by byly skutečně akceptovatelné podmínky pro smír

MÁTE OTÁZKY?

Napište nám Váš dotaz, rádi Vám ho obratem zodpovíme...