NAŠI LIDÉ

VZTAHY NA PRVNÍM MÍSTĚ...

 

Ing. Ondřej Jiřík, MBA

zapsaný mediátor

akreditovaný rodinný mediátor   Praha


"Díky více než 25 letům podnikatelské činnosti jsem pochopil, že ne jen v podnikání, ale v kterékoli jiné lidské oblasti jsou nejdůležitější mezilidské vztahy. Kde jsou lidé, tam však také mohou vznikat konflikty. Ty jsou dané naší vzájemnou odlišností a k životu patří. To podstatné ale je, jakým způsobem k nim přistupujeme. Naučil jsem se nevidět je jako hrozbu, ale jako příležitost. Příležitost k hledání společného prospěšného řešení, jehož součástí je i náprava vztahů. Znalost mediace a jejich unikátních technik mi k tomu poskytuje jedinečný a efektivní nástroj."

VZDĚLÁNÍ:  České vysoké učení technické v Praze; MBA, Nottingham Trent University; CIMA-A, CIMA-B Amsterdam; Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSTM-26190/2018-1/326), kurz Rodinné mediace akreditovaný MPSV (A-2021/0432-SP/PC/VP), Výcvik Rogersovské psychoterapie (Vysoká škola aplikované psychologie)

PRAXE:  Obchodní a firemní mediace; Rodinné a vztahové mediace; Sousedské spory (11 let praxe ve výboru SVJ); výcvikové kurzy; 25 let podnikatelské činnosti (marketing, HR); popularizace mediace na serveru www.sousede.cz :


 

Mgr. Ing. Michaela Fajnorová

akreditovaná mediátorka, Brno

"Cestu mediace jsem si zvolila po dlouholeté právní praxi, protože mi jako jediná dávala v bludišti právních norem naději, že umí skutečně vztahy mezi lidmi narovnat. Spatřuji v možnosti nalezení dohody prostřednictvím mediace velký přínos pro všechny zúčastněné. Boj, touha po vítězství, odplatě, penězích a uznání vlastní pravdy do mezilidských vztahů nic dobrého nepřinášejí. Právo však takové cíle často sleduje a lidé přestávají jednat jako lidé.

VZDĚLÁNÍ: Právnická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně; Faculté de Droit, Université de Grenoble, France; Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity; Université Rennes 1, France; Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)

PRAXE: Nejvyšší správní soud České republiky; Kancelář veřejného ochránce práv; Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí; Rodinná a vztahová mediace; Poradenská a vzdělávací činnost


 

Mgr. Mariana Makrisová

akreditovaná mediátorka, Praha

"Já věřím, že kde je vůle, tam je i cesta. To je moje motto, na které sázím celý život. Věřím v ochotu, lidský rozum a odvahu. 

Vystudovala jsem dvě pedagogické školy, avšak celý život jsem pracovala v marketingu. Psychologie je moje hobby a celoživotní vzdělávání cestou, jak se neustále dál posouvat osobně, i profesně. Mluvím pěti jazyky a jako matka tří dětí jsem na řešení konfliktů nejenom zvyklá, ale i dobře připravená. Rozhodnutí dát se na dráhu mediátora považuji ve svém profesním životě za klíčový moment, protože tím se naplňuje moje celoživotní motto."


Ing. Lucie Lamačová, Ph.D.

zapsaná mediátorka, Praha

"Ve své 20leté manažerské praxi jsem využívala svůj komunikační potenciál při vyjednávání a dohodách jakéhokoliv typu. Jednání vedená s empatií a respektem k druhé straně přinášela vždy užitek všem. Pomáhat lidem ve vyhrocených životních situacích je to co umím a dělám ráda. V posledních letech je to prostřednictvím mediace. Ať jde o věc soukromou nebo záležitost z businessu, mediace je tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou."

VZDĚLÁNÍ: Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, magisterské studium; Management, PEF, ČZU v Praze, doktorské studium; Pražská psychoterapeutická fakulta, PVŠPS; Psychologie managementu, European Business School, MBA; IGI, Antwerp, Belgium

PRAXE: Obchodní a firemní mediace - rodinné a vztahové mediace; výcvikové kurzy a workshopy, přednášková činnost na univerzitní půdě; vyjednávání v manažerské praxi více než 20 let (obchod, marketing, HR)