VÝHODY

PROČ VOLIT MEDIACI

Rychlost

Průměrná délka soudního řízení v ČR je cca 1,5 roku. V rámci mediace můžete spor vyřešit během několika hodin, či dnů.

Úspora nákladů

Ve srovnání se soudním řízením je mediace výrazně levnějším řešením. Náklady máte pod kontrolou díky hodinové sazbě.

Rozvoj vztahů

Princip orientace na budoucnost a na společnou cestu k nalezení řešení, chrání a rozvíjí vztahy zúčastněných stran.

Kontrola nad procesem

Jelikož mediace je dobrovolná, máte na rozdíl od soudního jednání po celou dobu nad vyjednáváním a jeho výsledkem plnou kontrolu.

Důvěrnost

Mediace je důvěrný proces, který chrání informace. Bez Vašeho souhlasu se mediace nemohou účastnit cizí osoby.

Neformálnost

Mediace je minimálně strukturovaný proces, který umožňuje volit kreativní formu nalezení řešení sporu.

Flexibilita

Řízení je možné přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům, například volbou místa, času a délky jednání.

Jednoduchost

Vyjednávat můžete přímo Vy osobně, bez nutnosti právního zastoupení. (Účast právního zástupce je však samozřejmě možná.)

Oddělená jednání

Pokud se nemůžete, nebo nechcete s protistranou setkat osobně, mediace umožňuje vyjednávat odděleně, případně vzdáleně.